Tkanje

Opis tehnološkog postupka

Za tkanje na razboju potrebne su pripreme osnove i potke.

Priprema osnove

Pripremu osnove radi snovač, snovanjem pamučnog prediva. Predivo je mercerizirani, beljeni, češljani i gazirani pamuk, numeracije 100/2. Pamuk ove prerade se nalazi na konusima težine 1.000-1.150 grama. Konusi pamuka se postave na gater koji ima mesta za dvesta konusa. Postupak motanja je sa konusa od 200 niti, koliko ima u jednoj traci. Traka se vodi kroz vođicu i namotava na valjak snovaljke. Jedna traka je dužine 300 m. Trake se slažu na valjku po proporcijama, zavisno od razboja za koji se priprema.

Priprema osnove

Po završetku postupka slaganja traka, iste se premotavaju sa valjka snovaljke na valjak razboja. Sa postavljenog valjka na razboju sledi povezivanje stare sa novom osnovom. Način povezivanja je šodrovanje, a to je upredanje nit za nit pamučnog prediva, koje se radi prstima, odnosno ručno. Na razboju širine 240 cm ima 11.400 niti prediva osnove.

Šodrovanje

Priprema potke

Priprema potke je špulnanje rajon svile, koja je beljeno sjajna ili bojena. Viskozna bojena svila odlikuje se visokom postojanošću boja prema pranju i svetlosti. Svila je na konusima mase od 1.750 grama. Za pripremu tkanja, špulna se sa konusa na špulnice. Cevke špulnica su drvene, dimenzije 8,5 cm dužine. Od dole je prečnik 1 cm i vretenasto se sužava prema vrhu. Kapacitet cevke je oko 160 m rajon svile. Namotavanje se radi na špul mašini. U tkanju damasta od jedne špulnice se može istkati oko 3 cm dužine na srednjoj širini razboja. Namotana špulnica se stavlja u čunak razboja koji nosi, trzajem levo i desno, nit svile. U čunku se nalazi ležište za špulnicu, kroz koju udevanjem i blago regulisanim zatezanjem ravnomerno silazi svila.

Priprema potke

Razboji

Razboji su širine od 0,85 do 2,4 m. Razboji su tipa žakard tkanja, koje može biti atlasno ili dezenirano. Dezeni se formiraju pomoću bušenih kartica, prepletanjem osnove i potke. Bušene kartice su izradjene od prešpan kartona. Kartica je dužine 40 cm i širine 4, 6 ili 8 cm, zavisno od širine razboja. Sašivene su u niz od 250 – 300 komada. Ovaj niz je šema za borduru ili sredinu dezena. Levom nogom na šamli ili podnoški razboja dizanjem i spuštanjem se ubacuje kartica na mehanizam pomoću kojeg se diktira zev razboja, ujedno i dezen. Tkač radom daje oblik i veličinu dezena.

Razboj

Dezeni

Dezeni se izrađuju po narudžbi, kao i kombinacija boja i veličina. Dezeni se dele na cvetne, geometrijske, lovačke i glat tkanje. Cvetni dezeni su uglavnom namenjeni opremanju domaćinstva i za izradu poklon garnitura. Geometrijski i lovački su namenjeni za opremanje restorana i hotela. Svi dezeni se koriste za izradu suvenira.

Svaki dezen koji ima sredinu i borduru, može da se radi u celini ili samo bordura ili samo sredina dezena.

Tkanje

Izrada tkanja je ručna. Tkač sinhronizovanim pokretima obavlja tkanje naizmeničnim radom obe ruke i noge. Levom rukom brdom razboja nabija se gustina niti, desnom rukom trzajem pokreće čunak koji nosi potku levo-desno po širini. Desnom nogom na šamli otvara zev. Levom nogom se diže i spušta šamla koja ubacuje karticu dezena. Šamle ili podnoške su drvene letve, jedna do druge osam komada. Noga klizeći prelazi sa jedne na drugu, svaku treba pritiskom odraditi za prepletaj žakard tkanja.

Tkanje

Opisane pokrete treba uraditi dvadeset osam puta da bi se otkao jedan centimetar damasta. Tkač ispred sebe uporedo prati niti osnove, koje prolaze kroz galir okca, zatim listove i na kraju kroz greben razboja.

Svaki komad damasta ima svoju celinu atlasnog dela, bordure dezena i sredinu dezena. Ispod brda razboja nalazi se valjak na koji se namotava otkani damast, sa svakim namotajem se drži osnova zategnuta. Na valjak se može namotavati do 30 m damasta, nakon toga se iseca i radi dorada.

Dorada

Dorada šivenja je porubljivanje salveta i stolnjaka, ili šivenje posteljine. Dorada može biti i izrada ažura umesto poruba na salvetama i stolnjacima.

Dorada

Programi

Od ručno tkanog svilenog damasta trenutno se prave dva programa: ugostiteljski: salvete, nadstolnjaci i stolnjaci, i posteljina: jastučnice, plahte i navlake za jorgan – dunju.

Ovakav način proizvodnje damasta jedinstven je u svetu.

Tkanje
Opis tehnološkog postupka od pripreme osnove do završne obrade.
Oprema
18 razboja i 2 motalice pod zaštitom države, ručno rađenih u Češkoj krajem XIX veka.
Tkanina
Tehnički podaci o tkanini stolnjaka i salveta.
web design & development Tacit