Oprema

Razboji - delovi

Ukupno je 18 razboja koji se sastoje od rama razboja (jelovina), valjaka osnove i gotovog proizvoda, žakard mehanizma, šampla (papuča), zatezača, listova (8 komada), galira, tegova (4.800-11.400 kom.), grebena, kartica od prešpan kartona, čunka, čekrka za navijanje, 400-800 igala za prolaz kroz kartice (mustra) i prizme.

Razboji su u dobrom stanju, rađeni su ručno krajem XIX veka u Češkoj. Rađeni su tehnikom zakivanja, lepljenja i čepovanja. Dužina je 2,5 m, širina 2,5 m, a visina u odnosu na žakard mehanizam od 2,8 do 3,2 m.

Razboji

Odnedavno je u stalnoj funkciji razboj širine 70 cm namenjen za tkanje krpara. Za izradu krpara koristi se potka od izrezanih traka svilenog damasta koji ostaje prilikom krojenja stolnjaka i posteljine.

Motalica - špul mašina

Ukupno 2 komada, a sastoji se iz sledećih delova: noseći drveni okvir-ram, sanduk sa prenosnim mehanizmom, 8 zupčastih goniča i 8 gonjenih zupčanika, radna vretena, sistema za njihanje 7+7 (razlika između broja zupčanika i vretena je posledica kvara jednog od njih), zamajac, teg za povraćaj posmaka, elektromotor (originalno pokretanjeje bilo na nožni pogon).

Motalica

Motalice su u dobrom stanju, rađene ručno krajem 19 veka u Češkoj. Rađeni su tehnikom kovanja, turpijanja, bušenja i livenja. Dužina 1,45 m, širina 0,75 m i visina bez elektromotora 1,35 m.

Tkanje
Opis tehnološkog postupka od pripreme osnove do završne obrade.
Oprema
18 razboja i 2 motalice pod zaštitom države, ručno rađenih u Češkoj krajem XIX veka.
Tkanina
Tehnički podaci o tkanini stolnjaka i salveta.
web design & development Tacit