Priznanja

Kulturno dobro pod zaštitom države

Prema Rešenju Gradskog muzeja Sombor broj 01 od 10. januara 2005. godine, a u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike iz Beograda, proces proizvodnje, 18 razboja i 2 špul mašine tkačnice predstavljaju kulturno dobro pod zaštitom države.

Turistička destinacija

Tkačnica je uvrštena u Evropske tekstilne rute i Tematske turističke rute u Evroregiji Dunav—Kriš—Moriš—Tisa.

Prema odluci Upravnog odbora Turističke organizacije grada Sombora tkačnica je uvrštena u turističku ponudu sa područja grada Sombora.

Nagrada “Turistički cvet”

Tkačnica je dobitnik “Turističkog cveta” 2008. za luksuzni suvenir Srbije koji dodeljuje svake godine Turistička organizacija Srbije.

Partneri
Naši kupci — hoteli, vile, restorani, klubovi, ambasade…
Priznanja
Kulturno dobro pod zaštitom države, proizvod starog zanata, nagrada “Turistički cvet”…
Posete
“Muzej u kom se tka” posećuju diplomate, stručne delegacije, školske grupe…
Linkovi
Veze ka institucijama i organizacijama s kojima sarađujemo.
web design & development Tacit